Ytan som vi har grävt ur nedanför Mulle Meck-parken är i enlighet med detaljplanen för kvarter Linnean m. fl.en teknisk yta med en stor volym som ska kunna ta emot stora mängder vatten vid skyfall. Konsulter specialiserade på dagvatten och skyfall gjorde stora utredningar kring hur ytan skulle utformas i samband med att detaljplanen togs fram och det finns nu angivet en preciserad volym för hur mycket vatten som ska rymmas.

I Järvastadens hållbarhetsprogram följer vi kontinuerligt upplevd trygghet, resande och service. Genom feedback från boende, arbetande och elever i Järvastaden har vi nu sammanställt årets resultatet. Totalt 593 personer har svarat på enkäten under perioden mars - april, och vi vill tacka alla som deltagit i årets enkätundersökning. PMP Marknadskonsult AB har hanterat insamling och sammanställning av data.

Nu bjuder Watoto Arts in de allra yngsta till att besöka den nyöppnade verkstaden och få se hur det går till när en docka skapas. På lördag 15 juni klockan 10 - 16 öppnar verkstaden upp för besökare.

Kom och gör skillnad tillsammans med andra. Juniordagarna i Skapande Verkstads regi kommer innehålla sång, teater och målning och vänder sig till sommarlovslediga barn och ungdomar.

I slutet av maj deltog 70 ungdomar från Ursviksskolan i projektet En planet - ett folk, ett klimatprojekt som syftar till att engagera unga. Resultatet av projektet går nu att beskåda längs med gångtunneln under Enköpingsvägen i Järvastaden.