Här bygger vi en varierande stadsmiljö.

Järvastaden byggs av fera olika byggföretag, vart och ett med sitt eget val av arkitekter vilket bidrar till en varierande och
spännande stadsdel. Ytefektiva och moderna lägenheter med stora balkonger och terrasser harmonierar med trivsamma rad-, par- och kedjehus.
Mellan husen behåller vi naturen, anlägger parker och lekplatser som inbjuder till spontana möten mellan barn och vuxna.

jarvastaden bygger projekt offjarvastaden bygger 16a 376x315jarvastaden bygger 558x326 vision offjarvastaden bygger 19a 441x326 off

Här bygger vi en varierande stadsmiljö.

Järvastaden byggs av fera olika byggföretag, vart och ett med sitt eget val av arkitekter vilket bidrar till en varierande och spännande stadsdel. Ytefektiva och moderna lägenheter med stora balkonger och terrasser harmonierar med trivsamma rad-, par- och kedjehus. Mellan husen behåller vi naturen, anlägger parker och lekplatser som inbjuder till spontana möten mellan barn och vuxna.

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 16

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 15

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 1

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 9

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 2

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 5

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 12

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 8

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 11

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 17

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 4

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 14

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 3

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 13

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 7

jarvastaden vi bygger bostadsalternativ 6