Om du ännu inte har svarat på årets trygghetsenkät vill vi gärna ha dina svar! Hjälp oss hålla vårt Järvastaden fortsatt tryggt och hållbart. Tillsammans med PMP Marknadskonsult AB genomför vi nu en studie kring trygghet, resvanor och service i vår egen stadsdel.

På skärtorsdag eftermiddag den 28 mars bjuds det på äggjakt vid Jaktvillan. Det är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som bjuder in familjer i Järvastaden till att delta.

Rostiga kedjor och kärvande bromsvajrar kan lätt förvandla cykelturen till otur. Så låt oss bjuda på lite cykelfix innan du ger dig iväg.

Stefan Engdahl är trygghetskonsult och arbetar med det vi kallar Trygg i Järvastaden. Det är ett omfattande arbete som har pågått sedan 2017 i vår egen stadsdel och som går ut på att öka tryggheten för alla som bor här. På tisdag 12 mars hålls nästa trygghetsmöte dit ambassadörer för alla bostadsrättsföreningar och samfälligheter inom Järvastaden är välkomna.

Det var en gång en förskola och sedan den flyttade ut står huset tomt.