Nu dröjer det inte länge innan Järvastadens nya idrottsplats är helt färdigställd! Missa inte den högtidliga invigningen 24 augusti, under Familjefestivalen i Järvastaden.

På fredag 21 juni bjuder Överjärva gård till ett traditionsenligt midsommarfirande, som pågår klockan 11 - 16.

Från och med onsdag 19 juni kommer gång- och cykelbanan vid idrottsplatsen att vara avstängd på grund av markarbeten.

Ytan som vi har grävt ur nedanför Mulle Meck-parken är i enlighet med detaljplanen för kvarter Linnean m. fl.en teknisk yta med en stor volym som ska kunna ta emot stora mängder vatten vid skyfall. Konsulter specialiserade på dagvatten och skyfall gjorde stora utredningar kring hur ytan skulle utformas i samband med att detaljplanen togs fram och det finns nu angivet en preciserad volym för hur mycket vatten som ska rymmas.

I Järvastadens hållbarhetsprogram följer vi kontinuerligt upplevd trygghet, resande och service. Genom feedback från boende, arbetande och elever i Järvastaden har vi nu sammanställt årets resultatet. Totalt 593 personer har svarat på enkäten under perioden mars - april, och vi vill tacka alla som deltagit i årets enkätundersökning. PMP Marknadskonsult AB har hanterat insamling och sammanställning av data.