Hållbara Järvastaden.

Byggbranschen står inför stora utmaningar för att bidra till en hållbar utveckling. När vi bygger Järvastaden vill vi göra det ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart perspektiv. Vi har tagit fram ett hållbarhetsprogram för Järvastaden som överensstämmer med Solna stads miljöpolicy. Det innehåller riktlinjer för hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö. Och det ligger till grund för vårt arbete för Hållbara Järvastaden.

 

Hållbara JärvastadenHållbara JärvastadenHållbara JärvastadenHållbara JärvastadenHållbara JärvastadenHållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden.

Byggbranschen står inför stora utmaningar för att bidra till en hållbar utveckling. När vi bygger Järvastaden vill vi göra det ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart perspektiv. Vi har tagit fram ett hållbarhetsprogram för Järvastaden som överensstämmer med Solna stads miljöpolicy. Det innehåller riktlinjer för hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö. Och det ligger till grund för vårt arbete för Hållbara Järvastaden.

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden