Precis enligt schemat är nu gång- och cykelvägen öppen för gångende och cyklister.

Från och med 9 november och ungefär två veckor framåt kommer gång- och cykelvägen genom skogen, mellan Fridensborgsvägen och Gunnarbovägen, förbi Raoul Wallenbergskolan, att vara avstängd för asfaltering och belysningsarbeten.

Järvastadsborna Ruha Cerrato och hennes man Mahan Hashemzadeh har länge haft ett brinnande engagemang för att världen ska vara en trygg plats – för alla.
Sedan två år tillbaka driver de ett projekt i egen regi, på sin fritid, för att föra människor närmare varandra.

Höstlovspysslet i Jaktvillan närmar sig. Intresset har varit så stort att Maria Gotemark Ingestedt, som arnordnar det hela, har lagt in ett par extra pass.

Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att gå på granskning med ett detaljplaneförslag som möjliggör att anlägga en idrottsplats i Järvastaden mellan Gunnarbovägen och järnvägen.