Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för fortsatt utbyggnad av bostäder i Järvastaden.

Det blir en del avfall under julen och här får du veta hur du återvinner på bästa sätt. Insamling av julgranar kommer att ske helgen vecka 2, 13-14 januari 2024. Uppsamlingsplatsen i Järvastaden är Järva skjutbaneväg 54-56.

Detaljplanen för kvarter Linnean m. fl. innehåller en ny park, Västergårdsparken. Under senhösten har arbetet att anlägga parken påbörjats. Mycket av naturen och träden ska behållas men några träd har avverkats.

Kommunstyrelsen i Solna stad har godkänt en principöverenskommelse med Järvastaden AB. Överenskommelsen innebär att en ny detaljplan ska tas fram för fastigheterna Järva 2:41 och Skogsstjärnan 2. Det aktuella området ligger mellan Västergårdsparken och Enköpingsvägen.

Under det gångna året har det som alltid hänt en massa saker i Järvastaden. Nästan alla planerade evenemang har genomförts, från skridskodisko i januari, firande av godisregn på Valborg till Barnens julmarknad i december, för att nämna några.