I slutet av maj deltog 70 ungdomar från Ursviksskolan i projektet En planet - ett folk, ett klimatprojekt som syftar till att engagera unga. Resultatet av projektet går nu att beskåda längs med gångtunneln under Enköpingsvägen i Järvastaden.

Projektet leds av Ruha Cerrato och flera andra som vill få unga att enggera och reflektera, få dem att fundera kring vad som kan göras för att värna om vår planet. Denna del av projektet målade eleverna kring temat "Vart är vi på väg?" och uppgiften var att reflektera över vanor hos ett ordnat sinne och hur det kan hjälpa oss att ta väl avvägda beslut som kommer att hjälpa till i arbetet för en bättre omvärld.

Projektet En planet - ett folk 2.0 avslutades med en fotbollsturnering: Klimatcupen, där lag från fyra skolor deltog. Drygt 150 elever var där för att heja på sina lag. Stämningen var på topp och alla deltagare fick medaljer som eleverna från Ursvikskolan förberett.