I slutet av maj påbörjade JM sitt arbete med brf Kungsliljan som kommer att ligga längs Järva skjutbaneväg, intill JMs kvarter Strand- och Ängsviolen som är under uppbyggnad. Produktionen kommer pågå från maj 2024 till våren 2027.

Arbetet börjar med schakt- och spontarbeten för att bereda marken, sprängning för berg och pålning. Innan dessa markarbeten påbörjas utförs en förbesiktning av närliggande fastigheter. Efter avslutade markarbeten görs en efterbesiktning. Markarbetena planeras pågå till slutet av 2024. 

Från söndag 19 maj finns en ny visningslägenhet på Järva skjutbaneväg 48, dit besökare är varmt välkommna att titta in för att få information om projektet. Läs mer på JM:S webbplats för kvarter Kungsliljan

Vid frågor eller funderingar välkommen att kontakta JM:s kundtjänst eller ringa 020-57 00 57. Säg att frågan gäller Kungsliljan.