ALLMÄNT
För oss på Järvastaden AB (”Järvastaden”) är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Denna informationstext beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när som du lämnar när du kontaktar oss via mail, telefon eller genom formuläret på vår hemsida, eller när du deltar i någon aktivitet som anordnas av oss.

 

INSAMLADE PERSONUPPGIFTER
Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du kontaktar oss via hemsidan eller när du mailar oss eller ringer till oss. Vi sparar uppgift om namn, e-postadress och telefonnummer, samt i förekommande fall andra uppgifter du lämnar till oss i samband med att du deltar i ett engagemang vi anordnar.

 

VÅR ANVÄNDNING OCH DELNING
Vi på Järvastaden använder dina personuppgifter för att informera dig om vår verksamhet, för att planera och bedriva vår verksamhet samt i förekommande fall för att bemöta eventuella rättsliga anspråk.

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som det är nödvändigt. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till IT-leverantörer eller organisationer som vi samarbetar med för att bedriva vår verksamhet. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

 

DINA RÄTTIGHETER
Du vars personuppgifter vi behandlar har enligt dataskyddsförordningen flera rättigheter vad avser dina personuppgifter.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av informationen.

Rätt till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till att rätt att i vissa fall få ut en del av dina personuppgifter. Du har även i dessa fall rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

KONTAKTUPPGIFTER
Om du har några frågor om denna informationstext, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:
Järvastaden AB (556611-6884)
Postadress: 170 62 Solna
Besöksadress: Gunnarbovägen 91
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 08 514 830 70

 

Cookies

Den här sidan använder cookies. Cookies är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

 

Om du vill inaktivera cookies

Bästa sättet för att inaktivera cookies görs genom din webbläsare. I webbläsarens hjälpavsnitt finns information om hur du gör för att inaktivera cookies för just din webbläsare.

Du kan också besöka the About Cookies webbplats där det finns vägledning för alla moderna webbläsare.