Vi ska vara en levande och inkluderande stadsdel.

Även om Järvastaden till stora delar planeras för barnfamiljer så bor här många unga vuxna, singlar, par och äldre. Människor i olika åldrar från när och fjärran som var och en bidrar till gemenskapen på sitt sätt. Tillsammans utgör vi en berikande mångfald. Vi försöker lyssna på de som bor här för att ta till vara idéer och önskningar om hur Järvastaden skall utvecklas till en levande och trivsam stadsdel.

 

Hållbara JärvastadenHållbara Järvastaden Hållbara JärvastadenHållbara JärvastadenHållbara JärvastadenHållbara Järvastaden

Vi ska vara en levande och inkluderande stadsdel.

Även om Järvastaden till stora delar planeras för barnfamiljer så bor här många unga vuxna, singlar, par och äldre. Människor i olika åldrar från när och fjärran som var och en bidrar till gemenskapen på sitt sätt. Tillsammans utgör vi en berikande mångfald. Vi försöker lyssna på de som bor här för att ta till vara idéer och önskningar om hur Järvastaden skall utvecklas till en levande och trivsam stadsdel.

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden

Hållbara Järvastaden