Vi längtar alla efter vår och värme nu. En vår och en försommar i Järvastaden som kommer vara intensiv med aktiviteter. Vi har vår uppskjutna cykelfixardag 22 april tillsammans med Cykel-Expo och vi ska fira Valborg tillsammans 30 april eller heter det att vi firar ”Godisregn” med ICA-Magnus och hans gäng?

Öppnandet av biblioteket tillsammans med Solna stad 12 maj kommer bli ett extra stort kalas i år då Mulle Meck-parken fyller tio år. Söndag 27 maj är det Järvastadsloppet tillsammans med Sundbybergs IK och Solna Orienteringsklubb. I mitten av juni har vi kojbyggardagar och midsommarafton firas traditionellt på Överjärva gård. Se alla planerade aktiviteter i Järvastadens kalendarium.

Barnmorska i Järvastaden

Snart öppnar en barnmorskemottagning i Järvastaden, på Fridensborgsvägen 9. Det är Pingus Vård AB som kommer att driva mottagningen.

Trygghetsambassadörer i Järvastaden

Som ett led i att öka tryggheten i stadsdelen har vi tillsammans med Stefan Engdahl på Stanley Security startat upp arbetet Trygg i Järvastaden. Vi har bjudit in bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar m fl. till möten. Vi vill till en början kartlägga fakta om vad som faktiskt händer i området och se vilka behov som finns för att strategiskt sätta in rätt resurs. Vi har för detta ändamål infört ett rapportsystem.

Med påsken kommer påskharen som även i år har gömt en massa ägg i Spegeldammsparken.

En modern och flexibel idrottsplats med inriktning mot fotboll kommer att byggas i Järvastaden. Det beslutade kommunstyrelsen i Solna 26 mars och gav samtidigt byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbetet. Idrottsplatsen kommer att ligga sydöst om området Grankällan där Skanska och JM nu påbörjar byggnation av rad- och kedjehus.