Trygghetsambassadörer i Järvastaden

Som ett led i att öka tryggheten i stadsdelen har vi tillsammans med Stefan Engdahl på Stanley Security startat upp arbetet Trygg i Järvastaden. Vi har bjudit in bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar m fl. till möten. Vi vill till en början kartlägga fakta om vad som faktiskt händer i området och se vilka behov som finns för att strategiskt sätta in rätt resurs. Vi har för detta ändamål infört ett rapportsystem.

Med påsken kommer påskharen som även i år har gömt en massa ägg i Spegeldammsparken.

En modern och flexibel idrottsplats med inriktning mot fotboll kommer att byggas i Järvastaden. Det beslutade kommunstyrelsen i Solna 26 mars och gav samtidigt byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbetet. Idrottsplatsen kommer att ligga sydöst om området Grankällan där Skanska och JM nu påbörjar byggnation av rad- och kedjehus.

Inbjudan - Var med och påverka Järvastadens utformning

Var tredje år genomför Järvastaden AB en undersökning för att få en djpare kunskap och förståelse för synen på Järvastaden så att den fortsatta utvecklingen av området lever upp till de boendes förväntningar och behov.

Nu vill vi komma i kontakt med dig som har anmält intresse för rad- och kedjehus i Grankällan.

Nytt datum för cykelfixardagen

Vårens ankomst är senare i år än vad vi är vana vid och därför blev vi tvungna att ställa in cykelfixardagen som skulle ha gått av stapeln den 25 mars. Det hade inte gått att serva cyklar i det kalla vädret och dagen hade inte alls blivit lika trevlig som de tidigare, då solen har värmt och våren har kommit en bit på väg.

Men vi vill så klart att cykelfixardagen ska bli av så vi ger våren lite tid och siktar in oss på ett nytt datum, den 22 april.