Det byggs mycket i Solna och befolkningen i kommunen och i Järvastaden växer. Frågan är hur det ska byggas – vilken typ av bostäder lämpar sig bäst i nya stadsdelar som Järvastaden? Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, ser Farsta och Vällingby som föredömen. Vi frågar honom, och boende i Järvastaden, hur de ser på områdets befintliga bostadsmix och på planeringen och byggandet i framtiden.

Det är i år tio år sedan vi började bygga Järvastaden och lika länge sen vi började planera för vår speciella lekpark. På sommardagar är det ofta välbesökt i Mulle Meck-parken.

Sedan flera år tillbaka är Spegeldammsparken i Järvastaden färdigställd. Långt innan husen byggdes kring parken anlades den för att finnas på plats när boende flyttar in och för att ges tid att växa till sig innan den kommer till ännu större användning.

I år är det tio år sen vi började bygga Järvastaden. Vi har firat det med flera extra evenemang och med många tårtor. Vi har också haft nöjet av att ha flera besök av ansvariga politiker i Solna.

Sedan många år tillbaka har Järvastaden under de varma årstiderna en basketplan nedanför Mulle Meck parken. På vintrarna är ju här en konstfrusen isbana som vi ”rullar ihop” framåt våren.