Arbetet inför uppförandet av Järvastadens utegym är igång och just nu pågår arbete med att förbereda marken för de många träd och träningsredskap som ska finnas på plats när utegymet är färdigt.

När gymet är på plats kommer det att vara en yta för träning och rekreation. Här kommer det att finnas sju mindre rum som i mitten kommer att knytas ihop av en stretch-avslappningsyta. Mittenytan kommer att markeras av fyra höga tallar, och i skrivande stund har företaget Spentab, som förbereder marken, lagt ut så kallad pimpstenskelettjord, ett material som ger de höga träden en stadig grund men låter rötterna andas.

Närmast på tur står att gräva hål för de stolpar som ska hålla träningsredskapen på plats. Leverans av redskapen planeras till vecka 39 som senast. Utöver detta ska också omkring 40 träd planteras, i huvudsak tallar och gran, som måste komma i jorden innan vintern.

Gymet beräknas vara klart i mitten av november. Här kommer det att finnas något för alla och utrustningen är tillgänglighetsanpassad.

Arkitektbyrån bakom utformningen är Arkitema Architects. Gymet kommer att finnas bakom Igelbäckens förskola. Avsluta din joggingrunda här eller börja dagen med ett träningspass mitt i naturen.