Det står nu klart att Solna stad efter årsskiftet öppnar en tillfällig förskola i Järvastaden, i närheten av Mulle Meckparken. Lokalen där förskolan ska bedrivas ägs av Järvastaden AB och syftet är att erbjuda barn med platsgaranti i december och januari en plats i den tillfälliga lokalen.

 

Den tillfälliga förskolan, Järvens förskola, ligger på Honnörsgatan 2 i Järvastaden och öppnar upp från januari 2017.

 

Det har hållits informationsmöte för vårdnadshavare till barn som har platsgaranti i december eller januari och som har önskat en plats i Järvastaden. Förskolan ska till en början ge plats åt 50 barn.

 

Läs mer på Solna stads hemsida >

 

Järvastaden AB har startat upp arbetena med att anpassa lokalerna. Grönlunds trafikskola som drivit utbildningsverksamhet i huset i många år ska flytta. De är kvar som hyresgäst till årsskiftet och Järvastaden AB vill rikta ett stort tack till dem för att de ger tillgång till både gård och utrymmen inomhus så att arbetena kan göras klart innan möbler och barn kommer i januari.