Ännu ett år har susat förbi i vår stadsdel Järvastaden och 2015 är till ända. Nya restauranger har öppnat, vi har nu fler gym och en tandläkarpraktik runt hörnet.

Grankällans detaljplan har varit föremål för samråd under våren 2015. Stadsbyggnadsförvaltningen har redovisat och kommenterat inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

Testa dina kunskaper om Järvastaden. Svara på frågorna nedan, facit hittar du här >