Sedan flera år tillbaka är Spegeldammsparken i Järvastaden färdigställd. Långt innan husen byggdes kring parken anlades den för att finnas på plats när boende flyttar in och för att ges tid att växa till sig innan den kommer till ännu större användning.

I år är det tio år sen vi började bygga Järvastaden. Vi har firat det med flera extra evenemang och med många tårtor. Vi har också haft nöjet av att ha flera besök av ansvariga politiker i Solna.

Sedan många år tillbaka har Järvastaden under de varma årstiderna en basketplan nedanför Mulle Meck parken. På vintrarna är ju här en konstfrusen isbana som vi ”rullar ihop” framåt våren.

Fortsätt bygga kojor vid Jaktvillans café! Eller varför inte besöka barnutställningen Allemansland i Jaktvillan!

Framåt sommaren fick vi flera frågor om blommor skulle planteras i rondellen (eller i cirkulationsplatsen som det egentligen heter) i korsningen av Järva skjutbaneväg och Fridensborgsvägen.