När det snöat rekordmycket i november så blir det fina förutsättningar för pulkaåkning i backen i Jaktvillans trädgård. Men antagligen gäller det att ta vara på chansen innan plusgrader kommer och tar bort allt kul.

Vintervädret kom lite väl tidigt i år kan många tycka. Inte barnen så klart, som fick göra snögubbar och nästan kunde pröva pulkabacken. Men alla vi som cyklar skulle nog helst behållit isfria vägar lite längre.

Runt omkring och nära Järvastaden finns massor av natur bevarad, framförallt i Igelbäckens naturreservat. När vi bygger Järvastaden och gatorna mellan husen planterar vi många nya träd. På några platser har vi haft möjlighet att bevara befintliga träd och skogspartier. Alla lövträden, i reservatet, i skogspartierna och de nya som planteras i takt med att stadsdelen växer, skiftar nu i höst till en fantastisk färgexplosion.

Kommunfullmäktige i Solna antog i slutet av augusti detaljplanen för Grankällan. Det beslutet har överklagats av Naturskyddsföreningen och Haga-Brunnsvikens Vänner. Vi vill i nedanstående artikel redogöra för de förebyggande åtgärder som Järvastaden AB gör för att bevara och utveckla miljön kring Grankällan och naturreservatet Igelbäcken.

Mulle Meck-parken anlades nästan samtidigt som vi började bygga Järvastaden. Den är inte riktigt tio år gammal men den har använts otroligt mycket och den slits och påverkas. Normalt brukar vi göra en översyn av parken och dess installationer varje vår och rusta det som behöver förbättras. Nu har vi efter en genomgång dock fått göra en extra insats under hösten. Flera av träkonstruktionerna ger vika och ytmaterial behöver ses över.