Byggandet av den nya skolan, skolan mitt i byn, i Järvastaden har kommit en bit på väg. Allt går enligt planerna och rektor Eva Arfwedson är förväntansfull och nöjd med det hela.

Kandidaterna till Solna stads stadsmiljöpris 2016 är utsedda! Alla förskönar de på olika sätt Solnas stadsbild. Stadsbyggnadsnämnden har valt de tre nominerade och vid nämndens sammanträde i december koras årets vinnare.

Det står nu klart att Solna stad efter årsskiftet öppnar en tillfällig förskola i Järvastaden, i närheten av Mulle Meckparken. Lokalen där förskolan ska bedrivas ägs av Järvastaden AB och syftet är att erbjuda barn med platsgaranti i december och januari en plats i den tillfälliga lokalen.

Kommunstyrelsen i Solna har på möte 14 november beslutat att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fyra nya kvarter längs Järva skjutbaneväg i Järvastaden.

JM kommer nu starta byggnationen av kvarteret Åkerbäret. Åkerbäret som kommer bestå av 167 lägenheter om ett till sex rum kök.