Onsdag 1 mars godkände byggnadsnämnden i Solna bygglov för en ny förskola i Järvastaden. Den nya förskolan kommer att byggas i direkt anslutning till nya skolan och rymma 240 barn på 12 avdelningar.

Mulle Meck-parken besöks av väldigt många barn och slitaget är emellanåt stort. Originalet av den populära linbanan hade i höstas sett sina bästa dagar och höll på att förfalla helt. Så i vinter har det pågått ett arbete med att helt byta ut linbanan. Nu är alla detaljer på plats och det är nu fritt fram för åkturer.

Mark- och miljödomstolen i Nacka har avslagit överklagandena avseende detaljplanen för Grankällan. Dom meddelades den 30 januari 2017, domen skickades till såväl kommunen som de klagande. Överklagandefristen var tre veckor från domens datum. Igår, 20 februari, gick tiden ut för att överklaga.

Vi har tidigare skrivit om några små ”finesser” för cyklister som finns i Järvastaden. Ställen där du kan pumpa däck eller serva cykeln. Vi berättade då om hur slang mm vid Jaktvillan flera gånger blivit stulna. Nu gör vi ett nytt försök!

När snön inte räckte till för pulkatävling kom Trollkarlen Karlsson till Järvastaden för att underhålla barn och vuxna.