På kvartersgatan bakom ICA nära, Brogatan 1, finns nu en återvinningsstation.

Behållarna har levererats av företaget FTI AB, Förpacknings & Tidningsinsamlingen. Vill du veta mer om källsortering, besök sidan Sortera så här hos FTI.

Sedan april 2014 finns det även ett skåp kallat Samlare, inne på ICA Nära i Järvastaden. Det är ett skåp för återvinning av framför allt batterier, lampor, små elapparater mm.


Hos ICA Nära finns också de gröna påsarna för matavfall, att hämta för den som vill.