A) I augusti har vi i flera år visat utomhusbio i Spegeldammsparken i Järvastaden. I samband med att vi i år firade 10 år sen starten av utbyggnaden av Järvastaden kompletterades arrangemanget med en festival med inspiration från världens alla hörn.

Vilken typ av festival hade vi innan bion började?

 

1) Beer Festival

X) Mulle Meck-festival

2) Food Festival

 

 

 

B) Det var flera år sen de sista nyproducerade småhusen i Järvastaden såldes slut. Kommunfullmäktige i Solna antog i slutet av oktober en ny detaljplan som nu tyvärr är överklagad av bland annat Naturskyddsföreningen.

Vad heter nästa utbyggnadsområde med ca 200 rad- och kedjehus i Järvastaden?

 

1) Tallhöjden

X) Enbacken

2) Grankällan

 

 

 

C) Järvastaden har i flera år tömt entrévåningen på sitt kontor i Jaktvillan i juli månad för att i stället bjuda på gratis barnutställning.

Vilken barnboksförfattare låg bakom figurerna som sommarens utställning Allemansland i Jaktvillan byggde på?

 

1) Astrid Lindgren

X) Barbro Lindgren

2) Lennart Hellsing

 

 

 

D) Solna stad har 2016 tagit över drift och skötsel av flertalet vägar i Järvastaden. Bland annat rondellen som har fyllts med vackert blommande plantor.

Vilka vägar korsas i rondellen?

 

 

1) Fridensborgsvägen och Järva skjutbaneväg

X) Fridensborgsvägen och Meanderslingan

2) Järva skjutbaneväg och Mönstringsvägen

 

 

 

E) Det bor mycket familjer med barn i förskoleåldern i Järvastaden. Det finns många kommunala förskolor i både Solna och Sundbyberg samt även privata alternativ.

Det finns en förskola som drivs som föräldrar-kooperativ invid Mulle Meck-parken, vad heter den?

 

1) Blåbärsriset

X) Smultronstället

2) Lingontuvan

 

 

 

F) Järvastaden har bidragit till att skapa ett stort kommunalt naturreservat i direkt anslutning till stadsdelen.

Vad heter reservatet?

 

 

1) Grönlingens naturreservat

X) Igelbäckens naturreservat

2) Järvastadens naturreservat

 

 

 

G) En kort promenad genom skogen har Järvastaden byggt en blå gång- och cykelbro över järnvägen till en gammal gårdsmiljö.

Vad heter gården?

 

 

1) Överjärva gård

X) Västerjärva gård

2) Mellanjärva gård

 

 

 

H) Järvastaden anordnar många evenemang under årets alla månader. På våren när cykelsäsongen tar fart har vi en cykelfixardag med vår lokala cykelhandlare strax bakom Mulle Meck-parken.

Vad heter cykelaffären?

 

 

1) Järvastadens cykel

X) Cykel Mulle

2) CykelExpo

 

 

 

I) Vi firar traditionsenlig Valborg med brasa och sång vid Jaktvillan. Eller firar vi ”Godisregn” med ICA-Magnus? I samband med vårt 10-årsjubileum hade vi i år ett finta tal av en politiker från Solna.

Vem kom och höll Valborgstal?

 

1) Pehr Granfalk (M)

X) Marianne Damström Gereben (L)

2) Anna Lasses (C)

 

 

 

J) Till höstterminen och skolstarten 2017 öppnas en efterlängtad grundskola i Järvastaden för årskurserna F-6.

Vad heter och vilka ska driva nya grundskolan i Järvastaden?

 

 

1) Vittraskolan i Järvastaden

X) Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden

2) Engelska skolan i Järvastaden