Solna stad plogar isarna på Råstasjön och Brunnsviken för att möjliggöra skridskoåkning och promenader på isarna. Isarna plogas under perioden mellan jullov och sportlov när förhållandena tillåter. All vistelse på isen sker på egen risk och under eget ansvar.

 

Förutom en bana runt sjön plogas ofta en skridskobana upp mitt på sjön. Röda markeringar anger kända riskområden för svag is.

 

Isens tjocklek mättes 26 januari 2016 och varierade då mellan 18 och 29 centimeter. Det gick inte att ploga banan på grund av allt vatten som bildats under den innevarande "värmeböljan". Senast Brunnsviken plogades var onsdag 20/1 2016. Banan är cirka 6,9 km lång. Gående uppmanas hålla sig till banans ytterkanter för att inte förstöra åkytan med grus, smuts och fotsteg, särskilt viktigt då isen är mjuk.

 

På Solna stads hemsida ges löpande information om plogning och istjocklek, läs mer här >