Raoul Wallenbergskolan Järvastaden bjöd in till ett diskussionsmöte den 1 december, kring skolgårdens utformning.

 

Raoul Wallenbergskolan Järvastaden bjöd in till detta möte då skolgården och dess utformning är viktig, inte bara för skolan, utan för hela Järvastaden. RWS har för avsikt att öppna ”skolan mitt i byn” som kommer att vara tillgänglig utanför skoltid och då är det viktigt att skolgården utformas så att även den bereder öppenhet och tillgänglighet även för de boende i området.

 

För att planera RWS Järvastadens skolgård på bästa sätt har Hemsö Fastigheter anlitat arkitektbyrån Urbio. Skolgården planeras utifrån Alnarpsmetoden. Linda Petterson, landskapsarkitekt, från Urbio berättade under möte om hur Alnarps lantbruksskola har skapat åtta parkkaraktärer för att gestalta utemiljön för att understödja hållbarheten. Urbio arbetar med fokus på samspel mellan människa och natur, då man vet att det finns många positiva hälsoeffekter av att vistas utomhus i naturen.

 

Under mötet hölls en workshop med deltagarna för att ta reda på mer kring vilka önskemål som finns kring skolgårdens utformning.

 

Läs mer om arbetet med skolgården och minnesanteckningar från mötet här >