Under året har en undersökning genomförts bland boende i Järvastaden med omnejd om vad de tycker om framväxten av stadsdelen. Av undersökningen framgår att de boende trivs väldigt bra i Järvastaden och beskriver sin stadsdel som mysig, lugn och familjevänlig.

 


Det är arkitektbyrån White arkitekter med socialantropologen Viktoria Wallin i spetsen som genomfört undersökningen. Hon har gjort en kvalitativ intervjustudie där 30 personer i Järvastaden med omnejd har intervjuats för att få ta del av åsikter, känslor och attityder kring byggandet av de nya etapperna i Järvastaden. Intervjuer har genomförts i Solna centrum, Ulriksdal Station, Bagartorpsringen, Agnesberg, Järvastaden, Ursvik och Brostorp med människor av varierande kön, ålder och sysselsättning.

 

De som bor i Järvastaden beskriver sin stadsdel som familjevänlig, mysig, naturnära, lugn och skön. Närheten till Stockholms innerstad anges som en positiv faktor. Boende i Järvastaden har känslan av att bo på landet men ändå alldeles runt knuten från stadspulsen. Mulle Meck är också en del av Järvastadens identitet och mycket uppskattat både av boende och besökare från andra områden.

 

Viktoria Wallin beskriver hur hon och hennes kollegor blev mycket förtjusta i Järvastaden och dess idylliska, färgglada och brittiskinspirerade townhouses. Hon framhåller särskilt de boendes förkärlek till sin stadsdel.

 

– Det är väldigt sällan som vi träffar folk som är så odelat positiva till sin närmiljö. Trots att det byggs mycket så upplevs inte byggnationerna som ett störningsmoment.

Många av de som flyttat till Järvastaden uppger att de gjort det för att hitta ett boende som passar enväxande barnfamilj i ett område som ligger centralt men ändå avsides. En avgörande faktor verkar också vara den rimliga prisnivån. Flera vittnar om att ”man får mycket boende för pengarna.”

 

När de boende får peka på utvecklingsmöjligheter i stadsdelen efterfrågas framförallt bättre kollektivtrafikförbindelser och ett större utbud av service, speciellt mataffärer. En del boende önskar sig också en mer blandad befolkning i Järvastaden.

 

– Jag tror att invånarnas överseende med byggandet har att göra med deras önskemål om förbättringar. De vill ha fler matbutiker, bättre restauranger och mer utbyggd kollektivtrafik, och då får man också ha tålamod med att det byggs. De vet att Järvastaden om några år kommer att vara en levande och modern stadsdel anpassad för framförallt barnfamiljer, avslutar Viktoria Walldin.