För att den nya grundskolan i Järvastaden ska bli klar till hösten 2017 behöver byggandet starta inom kort. Men innan grundskolan kan byggas kommer Igelbäckens förskola, som idag står provisoriskt på det som ska bli skoltomten, flyttas.

 

Ny plats för Igelbäckens förskola är på den ”stora förskoletomten”, mitt emot Jaktvillan i korsningen Gunnarbovägen och Igelbacken, precis invid entrén till Igelbäckens naturreservat.

 

För att göra plats för förskolans lokaler har avverkning av träd redan påbörjats. Själva byggandet kommer att starta inom kort. Förskolan kommer inte att se riktigt likadan ut som för närvarande, paviljongerna kommer att ersättas av andra typer av byggnader.

 

”Nya Igelbäckens förskola” kommer inte ha färre avdelningar än den gamla, alla barn som har plats idag kommer att få plats i de nya lokalerna.

 

Vid frågor går det bra att kontakta Solna stad >