Nu har vi kompletterat kalendern i det webbaserade bokningssystemet på vår hemsida. Vi har lagt ut tider för bokning för ungefär ett år framåt, till och med september 2016.

 

Vi har erbjudit Jaktvillan som festlokal till boende i snart tre år. Man måste säga att det har blivit en stor succé. För varje år ökar antal bokade tider. Det blir mer och mer känt i området och det flyttar så klart också in fler och fler till stadsdelen.

 

Många börjar nu också på förekommen anledning att boka tider med mycket stor framförhållning. Det är inget problem, dock vill vi som alltid påpeka vikten av att avboka tider så fort man vet att man inte ska nyttja lokalen. Allt för att ge möjlighet åt andra i Järvastaden att planera in sina kalas.

 

Vi hyr ut Jaktvillan för enstaka pass på helger och kvällar. Det går bra att hyra flera pass på raken på helgerna. Det finns fyra bostadsrättsföreningar som har årsabonnemang för styrelsemöten och föreningsstämma. Förutom detta har vi också barnkör en gång i veckan under både vår- och hösttermin. Vi initierar nu även en scoutrörelse som, till en början i alla fall, får ha sin verksamhet lokaliserad i Jaktvillan ungefär en kväll i veckan.

 

Hittills i år har vi haft över 200 bokningar för enstaka pass. Det är som vanligt mest barnkalas, och utgör ungefär hälften av alla bokningar. Populäraste tiderna för dessa är så klart eftermiddagspasset på lördagar eller söndagar. Jaktvillan hyrs till ungefär 40 % för fester mer för vuxna, allt från födelsedagar, examensmottagningar, kräftskivor mm. Till ca 20 % hyrs lokalen ut för bostadsrättsföreningar (utöver årsabonnemangen) och samfällighetsföreningar, för i huvudsak stämmor under försommaren, men även olika sorts informationsmöten. En specifik anledning till fest och sammankomst är dop och namngivning. Man kan utläsa att ca 10 % av alla bokade tider har med denna anledning att göra. Inte så konstigt alltså, i barnens stadsdel Järvastaden!