Under hösten 2015 färdigställer Skanska ett kvarter - Villastråket - med radhus i tre våningar i Järvastaden i Solna stad. Kvarterets arkitektur är inspirerad av böjda radhuslängor i brittiska Crescents med träfasader i harmonisk färgsättning.

 

Radhus i tre våningar är ovanliga i Sverige och efterfrågan på de nya husen har varit stor.

 

Idén till de nya husen i Järvastaden är hämtad från Storbritannien och Holland, där radhus i tre plan är vanliga. Efterfrågan på de unika radhusen har varit stort. Samtliga hus i den första omgången är redan sålda. Sammanlagt rör det sig om 17 hus i tre våningar. De första bostäderna är nu klara för besiktning och inflyttning startar om några veckor. Resterande trevåningshus färdigställs under hösten. Utgångspunkten för de nya radhusen är gestaltningsprogrammet i detaljplanen vilken beskriver områdets karaktär som en vacker bågform med lugna kvartersgator.

 

- De nya radhusen passar väl in i den fortsatta utvecklingen av Järvastaden där grundtanken är att det blir en stor variation av bostäder. Det finns både mindre och större enfamiljshus, radhus och flerfamiljshus som tillsammans bildar en god enhet i en väl sammanfogad stadsmiljö. När Järvastaden är klart kommer 15 000 personer att bo här och då behövs mångfald, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i Solna stads byggnadsnämnd.

 

 

Byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius och Järvastadens VD Stefan Sellgren var på platsbesök på Skanskas radhusprojekt.

 

Läs också vad Vi i Solna skrev på sidan 4 i numret som kom 29 augusti >