Produktionen pågår av den nya I Ur och Skur förskolan Grönlingen, precis på gränsen till Igelbäckens naturreservat.

 

Nu blir det möjligt för fler barn att ta del av I Ur och Skurpedagogiken i Järvastaden.

 

Den 11 januari 2016 öppnar I Ur och Skur Grönlingen på Fågelhundsvägen 1, i Järvastaden. 64 nya barn välkomnas till en nybyggd förskola med skogen och naturen i direkt anslutning till gården.

 

Lena Lindström, förskolechef och VD på Nyfiken Frilufts AB, som är I Ur och Skurförskolan på Honnörsgatan i Järvastaden, säger:

 

- Vårt mål är att förmedla kunskap till barnen genom lek, upplevelsebaserat lärande och genom våra olika uttrycksmedel i och med hjälp av naturen.

 

Pedagoger som är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medengagerande, skapar lustfyllda aktiviteter som stimulerar till lärande.

 

Utomhuspedagogikens möjligheter ger barnen beredskap att möta nya situationer och det oväntade, det ger dem en beredskap för framtiden och livet.

 

Kön till I Ur och Skur Grönlingen administreras av Solna Stads webbsida, och öppnar tisdagen 1:a september.

 

Lena välkomnar varmt alla nya barn.