Tidningen Dagens Nyheter skriver om hur tjänstemän inom landstinget föreslår förändringar i pendeltågstrafiken. Utredare vill att vissa pendeltåg bara ska stanna vid de större stationerna.

 

Vinnarna blir de resenärer som bor långt ut på linjerna och som får kortare restider. Förlorarna blir de resenärer som bor vid mindre stationer och får se tågen åka förbi.

 

När Citybanan är klar 2017 betyder det att pendeltågstrafiken utökas. Hur utökningen ska gå till är inte klart, och tjänstemännen i landstinget skissar på två alternativ:

- Pendeltågen går som i dag, men med tätare turer, och tågen stannar vid alla stationer.

- Pendeltågen går på två linjer med så kallat skip-stop - att tågen bara stannar vid större stationer, medan två stomlinjer har stopp vid alla stationer.

 

Läs mer på DN >

 

Läs tjänstemännens utredning >