Bild: Friluftsfrämjandet/I Ur och Skur

Att upptäcka med alla sina sinnen och uppleva med hela kroppen ger fördjupad kunskap, du kommer ihåg vad du lärt dig. I Ur och Skur stimulerar alla sinnena i lärandet och erbjuder olika lärmiljöer för att skapa sammanhang.

 

 

Så inleds en beskrivning om I Ur och Skur på deras hemsida >

 

I Järvastaden finns sen 2013 en I Ur och Skur förskola på Honnörsgatan. Den har blivit mycket populär. Nu kommer strax byggnationen av ett annex till denna förskola påbörjas. Det är på tomten längst in på Fågelhundsvägen i direkt anslutning till Igelbäckens naturreservat som ytterligare en förskola ska byggas. Planeringen är att förskolan ska vara klar redan till nästa årsskifte.

 

Lena Lindström som är förskolechef på Honnörsgatan berättar:

 

- Det känns fantastiskt roligt att få möjlighet att kunna erbjuda fler barn plats på I Ur och Skur. Vi har lång kö och har inte kunnat erbjuda plats till alla som önskat.

 

Läget på I Ur och Skur Grönlingen är perfekt, med tillgång på skog, äng och vatten i naturreservatet. För ett lustfyllt lärande som ger barnen naturkänsla och miljömedvetenhet genom glädje, rörelse och skapande i och med naturen året runt.

 

- Placeringar av barn till I Ur och Skur Grönlingen kommer att ske via Solna Stads websida, under höstterminen 2015. Se mer information under www.frilufts.net >

 

Det är Functional Facilities AB som kommer att ansvara för byggnationen. De informerar boende i närområdet direkt med informationsbrev där de bland annat skriver:

 

Under vecka sju kommer projektstarten av den efterlängtade I Ur och Skur Förskolan gå av stapeln. Vi kommer att börja med mindre grävarbeten för att senare under våren gjuta grund och börja husbyggnationen. Projektet som helhet beräknas pågå under resterande del av 2015. För att minimera påverkan för kringboende så har vi beslutat att bygga hela förskolan i lösvirke. Detta för att så få tunga fordon som möjligt skall behöva användas i byggprocessen.