I direkt anslutning till Igelbäckens naturreservat, där det tidigare krossades berg, planeras för kvarteret Grankällan, en småskalig bebyggelse av rad- och kedjehus med grönskande trädgårdar.

 

I tre väderstreck gränsar husen till naturreservatet. Placeringen i en svagt sluttande tomt mot söder ger maximalt med sol på uteplatserna, både morgon och kväll. Grankällans gatustruktur liknar de populära böjda gatorna med rad- och kedjehus som nu tar form i Skanskas projekt Villastråket. Vägarna längs husen fungerar som återvändsgator helt utan genomfartstrafik och de formar tydliga gaturum med tillräckligt avstånd mellan husen för att få fina solförhållanden.

 

Bild: Skanskas kvarter Villastråket och radhusen Mia.

 

Möjlighet att nå Igelbäckens naturreservat finns på flera platser och i öst-västlig riktning löper ett promenadstråk genom hela området som kopplar ihop de nord-sydliga gatorna.

 

I norra delen planeras för en större lekplats i anslutning till reservatet.

 

Grankällan blir det sista småhusområdet i Järvastaden.

 

Klicka på situationsplanen nedan för en förstoring.

 

Från småhusen i Grankällan är det nära till kommunikationer såväl som till olika aktiviteter. Genom en kort promenad längs Gunnarbovägen når man Ulriksdals pendeltågsstation. Dessutom går cykelvägarna från småhusen in i skogen bort mot Kista och Sundbyberg.

 

Åt andra hållet är det enkelt att ta sig över järnvägsbron till Överjärva gård och Ulriksdals golfbana och vidare mot Ulriksdals slott, Haga parken och andra trevliga utflyktsmål. Vid entrén till reservatet ligger Jaktvillan, en fin festlokal som kan hyras billigt av de boende i Järvastaden.

 

Intill Grankällan finns mark reserverad för både förskola och grundskola. Vid entrén till naturreservatet finns en stor tomt för en förskola och en kort promenad längs den gamla banvallen söderut byggs inom kort Järvastadens nya grundskola.

 

Det finns ett mycket stort intresse för småhusen i Grankällan. Vi får redan idag många frågor kring husen och när bygget ska påbörjas. Järvastaden AB har sedan lång tid tillbaka arbetat med att få fram en detaljplan för småhusområdet. Av olika anledningar som ligger utanför Järvastadens AB:s kontroll har planarbetet försenats.

 

Förhoppningen är att en detaljplan ska vara klar våren 2015. Då kan försäljningen av husen starta hösten 2015. Med stor sannolikhet är det Skanska och JM som kommer att bygga och sälja rad- och kedjehusen och det är till dem som bostadsintressent kan vända sig.

 

Tillägg 2015-03-20

Byggnadsnämnden i Solna har under onsdagen 18 mars beslutat om samråd kring ny detaljplan för kvarteret Grankällan i Järvastaden >