Stora delar av Järvastaden ligger i direkt anslutning till Igelbäckens naturreservat. Vi ser redan många som varje morgon tar vägen in i reservatet, kanske är de på väg till jobbet i Kista? Det är inte heller långt med cykel.

 

Klicka här för en karta över cykelväg från Järvastaden till Kista >

 

 

Järvastaden AB har med etableringen av Jaktvillan velat markera och tydliggöra närheten till Igelbäckens naturreservat. Vi vill visa på den enorma resurs som Järvastaden besitter. Därför jobbar vi också vidare med utformningen av en entré till Igelbäckens naturreservat.

 

Vi har i sommar byggt en stor vägvisare som pekar in i reservatet i form av ett plank som blir en kombinerad sitt-, samlings- och informationsplats. De gräsytor som vi har anlagt i området börjar nu också ta sig rätt bra. Det ska vara en öppen flexibel gräsyta för lek och picnic där vi har bevarat de bästa träden. Vi följer den gestaltningsidé som vi tagit fram för platsen tillsammans med ÅWL arkitekter. Vi vill gärna få med oss Solna stad på att också förlänga denna plats en bit in över gränsen till reservatet för att då t ex få till en grillplats och kanske ett utomhusgym.

 

 

I samband med att Grankällans detaljplan för mera småhusbebyggelse i Järvastaden tar form vill vi också knyta ihop Jaktvillan och dess trädgård med denna entré till reservatet. Gunnarbovägens kurva ska här utformas så att det gynnar gångtrafikanter och sänker bilarnas hastighet. Det ska vara enkelt för både barn och vuxna att ta sig från Jaktvillan in i skogen och vidare mot t ex Överjärva gård.