I helt nya lokaler på Fridensborgsvägen i JM:s projekt brf Solvändan kommer öppna förskolan att flytta in.

I början av nästa år kommer det ett nytillskott i Järvastaden när öppna förskolan flyttar in i nya lokaler på Fridensborgsvägen.

 

Det är Svenska kyrkans öppna förskola i Bagartorpsringen som i början av 2015 kommer att flytta till Järvastaden.

 

En öppen förskola är en verksamhet dit alla barn kan komma i sällskap av en vuxen. Svenska kyrkans förskola är öppen för barn i alla åldrar, men vanligast är att barnen som besöker förskolan är från spädbarnsålder upp till två år gamla. Gruppen kan se olika ut från dag till dag och ibland är det en far- eller morförälder som följer med barnet.

 

Hos öppna förskolan finns pedagogisk verksamhet för barnen, bestående av sång och lek. Till öppna förskolans förfogande finns en musiker samt en präst som emellanåt gör besök. Varje månad hålls en babykonsert, som är en slags gudstjänst men där större delen består av sång och musik.

 

Att besöka öppna förskolan kostar ingenting och det finns inget krav på medlemskap i Svenska kyrkan. I lokalerna finns möjlighet att värma egen medhavd mat. Föräldrar erbjuds att delta i olika verksamheter med sina barn så som babymassage eller samtal om barns utveckling.

 

Läs mer om öppna förskolan i Svenska kyrkans regi i Solna >