Skanska har låtit framtidens civilingenjörer och mediestrateger utforma inredning för att skapa ordning bland källsortering och i hallar. Utvecklingsarbetet gjordes med utgångspunkt från bostäder i Daggkåpan och Villastråket, i Järvastaden.


En rörig hall och brist på utrymme för källsortering är de största problemen i våra hem enligt en ny undersökning. Tillsammans med studenter har Skanska påbörjat ett utvecklingsarbete inom området där man utgick från bostäder i Järvastaden.


Skanska lät studenter välja att ha deras visningslägenhet i Daggkåpan eller deras visningshus i Villastråket som utgångspunkt när de tog fram sina lösningar.


I arbetet med att utveckla framtidens boende anpassar Skanska hela tiden bostädernas design och inredning efter de behov som finns. För att inspireras till lösningar på de här problemen tog man hjälp av framtidens civilingenjörer och mediestrateger. Uppdraget, med namnet Skanskadesign13, gick till totalt 70 studenter, dels vid KTH:s utbildning Idéteknisk design och dels till studenter vid Medieinstitutet. De fick under fyra veckor arbeta med att utveckla prototyper för att lösa de två designutmaningarna för ett nybyggt hem. Som ett första steg fick studenterna titta på två nyproducerade bostäder i Järvastaden i Solna.


Läs hela reportaget och se de vinnande bidragen på Skanskas hemsida >