Brf Liljekonvaljen i Järvastaden är miljömärkt

Skanska Nya Hem är riktigt stolta över att kunna presentera Liljekonvaljen som ett av sina första Svanenmärkta flerbostadshusprojekt.

Men vad betyder det egentligen när ett hus är Svanenmärkt?

 


För att få en Svanenmärkning krävs det att huset uppfyller en hel del tuffa miljö- och klimatkrav. För det första är energiförbrukningen låg vilket ger en lägre driftskostnad. Detta beror på att huset bland annat har bra isolering, energimärkta vitvaror och snålspolande vattenkranar och toaletter. Du kan också vara helt säker på att allt material som används när huset byggs är noga utvalt för att innehålla så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt. Det ingår även FTX, ett system som återvinner värmen i ventilationsluften. Tillsammans ger alla dessa åtgärder miljövänliga hus som har en bra inomhusmiljö. Skanskas Svanenmärkta hus har dessutom en väl genomtänkt drifts- och underhållsplan, vilket gör att de förblir energisnåla och behåller sin goda inomhusmiljö under en lång tid.


Sist, men absolut inte minst, är att klimatpåverkan blir minimal när du bor i ett Svanenmärkt hus. Skanska vill tillgodose dina behov och drömmar och se till så att du får en trygg och bekväm vardag. Detta utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Den dagen du flyttar in i Brf Liljekonvaljen kan du vara säker på att du är med och bygger ett grönare samhälle.


Gun Nycander, verksamhetschef på Miljömärkning Sverige AB, berättar lite mer om tankar och strategi bakom att Svanenmärka hus:

- Jag har en lång bakgrund i Svanen. Jag var med redan när detta med Svanenmärkta hus var en idé som diskuterades vid fikabordet. Idén växte till ett projekt att ta fram kriterier för småhus och vidareutvecklades till att omfatta även flerbostadshus och förskolebyggnader. Det känns därför fantastiskt roligt att få se fler och fler Svanenbyggen startas upp och förverkligas. Numera kan man även miljömärka tillbyggnader under vissa förutsättningar. I framtiden har vi tankar på att man även ska kunna Svanenmärka renoveringar.

 

Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad. Förutom hänsyn till yttre miljö borgar också kriterierna för en god inomhusmiljö. I vår del av världen tillbringar vi mycket tid inomhus och då är just inomhusmiljön central för hur vi mår. Att vistas inomhus påverkar hälsan på olika sätt. Det finns siffror på att vi tillbringar så mycket som ca 80 procent av vår tid inomhus, eftersom vi lever i ett kallt klimat. Det är därför viktigt att vår inomhusmiljö är så bra som möjligt, så att vi inte utsätts för faktorer som påverkar vår hälsa på ett dåligt sätt. Vi vill ha frisk, ren luft, dagsljus, minimalt med buller och vi vill inte få besvär eller bli sjuka av kemiska ämnen, radon eller mögel. För att säkra detta har Svanen krav inom just dessa områden och lite till. Svanenkriterierna ställer krav när det gäller hälso- och miljöfarliga ämnen i ingående material, ventilationsmätningar, radonmätningar, material- och kvalitetskontroll för att undvika inbyggda fuktskador etc.

 

En mycket arbetskrävande del i arbetet med att söka licens är den omfattande materialförteckningen och alla intyg som måste samlas in från alla materialleverantörer för att man verkligen ska ha koll på allt man bygger in i huset. Det är gediget arbete som borgar för ett tryggt boende i många år framöver. Helt rätt eftersom ett hus ska kunna stå i minst hundra år.


Fördelar med ett Svanenmärkt hus

  1. Låg energiförbrukning vilket ger dig en lägre driftskostnad
  2. Noga utvalda materialval som ger dig en bra inomhusmiljö
  3. Minimal klimatpåverkan som skapar ett grönare samhälle