Krossverksamheten bakom Jaktvillan upphör under försommaren 2014.Järvastaden AB äger marken bredvid järnvägen och längs Gunnarbovägen bakom Jaktvillan. Där bedriver Skanska idag krossverksamhet. Vår tanke med att arrendera ut denna mark har varit att vi ska få lite intäkter för att finansiera olika bra arrangemang i stadsdelen, så som t ex Mulle Meck-parken, isbanan, barnens julmarknad, bibliotek, utomhusbion, för att nämna några.


Ambitionen har varit att krossverksamheten skulle pågå tills vi har en detaljplan för bostäder och idrottsplats klar för denna del av Järvastaden.

Tyvärr har denna process dragit ut på tiden rejält. I huvudsak beror detta på att kommunen har haft brist på resurser och/eller valt annan prioritering. Vi hade en tidplan som sa att planen skulle ha varit klar i slutet på 2013. Nu är vi glada om detaljplanen är klar i slutet av i 2014.

Vi har insett att det nu har flyttat in så många både vuxna och barn till Järvastadens senaste kvarter att det inte längre är rimligt att fortsätta med krossverksamheten, trots att detaljplaneprocessen drar ut på tiden.

Avvecklingen av krossverksamheten har redan påbörjats. Intransport av bergmassor har i princip avslutats. Södra delen av krossområdet håller på att avjämnas. Återstående material krossas klart i den norra delen av området.

Uppskattningsvis är det mesta av all denna krossverksamhet slut i april-maj 2014. Då ska också tillhörande lastbilstrafik ha upphört. Vi kan då också avveckla transportvägens korsning med Järva skjutbaneväg så att de provisoriska trafikljusen kan tas bort.