På Mönstringsvägen 9 i Järvastaden finns Lingontuvans förskola. Förskolan har funnits här sedan 1994, alltså långt innan Järvastaden blev just Järvastaden.


Redan från starten har förskolan drivits som ett föräldrakooperativ. Efterfrågan på ett föräldrakooperativ fanns från småbarnsföräldrar i området och Solna stad såg gärna att nya förskolor bildades. De ursprungliga lokalerna, som en gång hade varit Värnpliktskontorets gamla mäss, byggdes om för att passa den nya verksamheten. Så, under hösten 1994 var det 12 familjer som tillsammans kunde öppna förskolan Lingontuvan. När Värnpliktskontorets gamla byggnad revs i samband med att de första bostadshusen i Järvastaden, Brf Mönstringen, skulle byggas, ordnade Järvastaden nya lokaler till Lingontuvan på nuvarande plats invid Mulle Meck-parken.

Idag är förskolan omgiven av ett etablerat bostadsområde - Järvastaden - där stor del av de boende utgörs av barnfamiljer. Genom en egen grind har förskolans barn tillgång till Mulle Meck-parken och använder den som sin egna gård. På promenadavstånd finns också Överjärva gård, dit personal och barn går för att träffa djuren och äta matsäck i kåtorna. Förskolan har också en egen trädgård där barnen får lära sig att odla olika grönsaker, bär och växter.

Förskolan har två avdelningar. En är för barn i åldrarna 1-3 år, där maximalt antal barn är 15. I den andra gruppen, med barn i åldrarna 3-5 år, går 20 barn. I varje barngrupp arbetar tre pedagoger. Utöver detta har även förskolechefen Emma Wranding samt ett köksbiträde 50%-ig tjänst i barngrupp.

Det är en föräldrastyrelse som är huvudman för förskolan. Det är också föräldrar som sköter olika uppgifter så som städning, underhåll av lokalerna och utemiljön samt IT. Det finns också en föräldrajour som kommer till pass när någon i personalen blir sjuk, men oftast tas pedagogutbildad personal in för att vikariera vid frånvaro. Genom att föräldrarna har ett så tätt samarbete med personalen så är stämningen mellan föräldrar och personal väldigt familjär, beslutsvägar blir kortare och möjligheterna att påverka direkt blir också större.


Öppet hus
På tisdag den 18 februari välkomnar förskolan Lingontuvan med personal till öppet hus. Besökare välkomnas mellan klockan 18 och 19. En pedagog från varje avdelning kommer att finnas på plats, samt två föräldrar ur styrelsen, bland annat den person som ansvarar för platskön till förskolan.

Mer information om öppet hus här >

Läs mer om Lingontuvans förskola på deras egen hemsida >


Malin Appelgren, som är kommunalråd i Solna och ordförande i omvårdnadsnämnden, har varit på besök i idyllen på Lingontuvan och bloggat om detta.
Läs bloggen här >