Hjärtat i Spegeldammsparken är själva dammen med det stillsamt porlande vattnet. Vattnet pumpas runt i ett slutet system och renas av sig självt genom de många  sandlagren när det pumpas uppströms. Sent på hösten och nu när det snart är vinter och säsongen för näckrosorna i dammen sedan länge är förbi, har flödet stannat och pumpen står still. När det blir minusgrader kommer vattnet att frysa.

Vi har fått en del synpunkter på dammen, djupet på vattnet samt barnsäkerheten i samband med detta. Dammen är byggd i samråd med experter. Den har besiktigats och godkänts.

- Vi har nu ändå valt att se över konstruktionen tillsammans med landskapsarkitekterna från Nivå och specialisterna på växterna i dammen, säger Per Ulvehed.

Per Ulvehed är sedan många år tillbaka inhyrd byggledare i Järvastaden. Till våren kommer han att arbeta med att fylla ut dammen där den är som djupast.

- Maxdjupet kommer att bli omkring 40 centimeter, och det blir i dammens mittfåra, berättar Per och fortsätter:

- Även i kanterna kommer vi att fylla ut botten så att det blir lite grundare.

I dammen har en mängd olika växter planterats. Vasstarr, slokstarr, skogssäv och knappsäv kantar dammens sidor. Blommande örter så som kabbleka, vattenmynta, videört, svärdslilja och äkta förgätmigej pryder i huvudsak dammens övre och mellersta del. I dammens djupare delar får den vita näckrosen sällskap av dansk iris i strandkanten.

Till våren kommer även en del av växterna att flyttas, i samband med att botten fylls på. Det kommer också att ske en komplettering av skyddsräcket. Ett glapp mellan nuvarande räcke och en paviljong ska täppas till.


Läs mer om Spegeldammsparken här.