Volvo V40 är en av de mest populära bilmodellerna hos Sunfleets bilpooler.

Krav på ett högt p-tal i Solna stad motverkar byggandet av de mycket efterfrågade mindre bostäderna. I Järvastaden pågår arbete med bilpool, en ren service till de boende, med vinster på många håll.


Att bygga en parkeringsplats i samband med uppförande av nya bostadsområden kostar upp emot 400 000 kronor. Den höga kostnaden beror på att de flesta parkeringsplatser byggs i garage, för att bevara omkringliggande natur.

I Solna stad finns ett krav på att det vid uppförandet av nya bostadsområden ska byggas 1,1 parkeringsplats per lägenhet. Oberoende av lägenhetens storlek. Detta medför att även en lägenhet på ett rum och kök ökar med 400 000 kronor i produktionskostnad. Siffran 1,1 kallas även p-tal, och varierar från kommun till kommun. I Stockholms stad är den 1,0 medan den i Solna stad är 1,1.

Efterfrågan på p-platser i garage är däremot inte är så hög. I många bostadsområden står därför många garageplatser tomma.

Kristina Hansson, projektchef på Skanska Nya Hem säger:

- I de bostadsrättsföreningar som Skanska byggt i Järvastaden finns en vakansgrad upp mot närmare 40 %.

Högt p-tal motverkar nybyggande

Debatten kring det höga p-talet pågår som bäst just nu och politikerna i Stockholms stad vill få ner den till att inte överstiga 0,6. Som alternativ till att äga en egen bil finns bland annat bilpooler.

 

I HSBs pågående nyproduktion Brf Dammtorp i Järvastaden kommer det finnas plats för en bilpool. Preliminärt kommer HSB att upplåta tre bilplatser för Sunfleet  Carsharing AB.

- Bostäderna och bilplatserna för bilpoolen är tänkta att vara färdigställda våren 2015 säger Arne Ericsson projektchef på HSB Stockholm.

Med en rätt utbyggd bilpoolsverksamhet skulle det vara mycket rimligt att kunna minska ner rejält på garageplatser, vid projekt där det till större delen byggs små lägenheter. Det finns då fortfarande väldigt bra möjligheter för de boende att ha tillgång till bil.

 

Att inte behöva belasta små lägenheter med kostnad för garageplatser skulle också gynna igångsättandet av projekt med mindre lägenheter på 1-2 rum och kök. Därmed skulle produktionen av de så efterfrågade mindre bostäderna, kunna öka.

 

Stark efterfrågan på små bostäder

I Järvastaden liksom i många andra områden i Storstockholm märks hur efterfrågan på små lägenheter kraftigt ökar. Delvis beror det på den stora inflyttningen till regionen. En annan orsak är att de stora barnkullarna från början av nittiotalet nu har uppnått 20-årsåldern och ska flytta hemifrån. De flesta i dessa grupper har bara råd med små bostäder. Enbart boendekostnaden är mer än tillräckligt för de flesta i denna grupp och att då även äga en bil blir för ansträngande för ekonomin. Att äga en bil är för dagens unga inte lika mycket status som för tidigare generationer. Möjligheten att enkelt hyra in sig på en bil via poolen är då en otrolig fördel.

 

Sunfleet Carsharing AB har sitt säte i Göteborg men deras bilpooler finns över hela landet. Olof Holmgren är regionansvarig för södra Sverige men är också den som leder förhandlingar med Järvastadens byggherrar. I skrivande stund är avtal med HSB klart och det finns ambitioner på att värva fler byggherrar till motsvarande lösningar med bilpool.

 

Som ett riktigt bra exempel finns Malmö kommun, där kvarteret Fullriggaren var det första i Sverige med att ha en bilpool för sina boende. Resultatet har blivit att det finns omkring 30% färre bilar i området, än i ett närliggande område som byggdes ett par år tidigare men som saknar bilpool.

 

Alla vinner

Att i ett tidigt skede börja föra diskussioner med byggherrarna ser Olof Holmgren som en fördel. Byggherrarna kan sänka sina produktionskostnader, samt uppföra fler små lägenheter. Att få med en bil på köpet för den som flyttar in i ett bostadsområde är en vinst på många fronter, både för den boende, för byggbolagen och för miljön. En bilpool utesluter inte möjligheten till att äga en egen bil.

 
- Det är en extra möjlighet att välja att ansluta sig till en bilpool. Bor man ensam har man inget jättebehov av att ha egen bil, säger Olof Holmgren.


Ansvariga på Järvastaden AB är mycket intresserade av att utöka samarbetet med Sunfleet och andra operatörer.

- Rätt utformat finns det bara vinnare på att få till bra bilpoollösningar i området säger Stefan Sellgren, VD på Järvastaden AB.

Läs mer om Sunfleet

Läs artikel i DN 2013-10-18