I Mulle Meck-parken i Järvastaden händer ständigt något nytt.
Husen och miljöerna i temaparken är skapade i samarbete med konstnären och scenografen Tor Svae, samme man som bland annat har byggt upp miljöerna på Junibacken i Stockholm.

Tor Svae är väldigt nöjd med att ha fått arbeta fram Mulle Meck-parken i Järvastaden. Han berömmer bemötandet från Järvastaden AB och säger att det bara var trevligt och uppskattar att han och hans team hade fria händer vid skapandet av parken.

- Hela bygget var en fullständig dröm för oss alla inblandade, säger han med eftertryck.

Det allra senaste som har hänt i Mulle Meck-parken är att restaurangen Chez Nous har öppnats upp och nu kan barnen gå in i restaurangen och leka.

Det Tor Svae är allra mest nöjd med i parken är bäcken med vattenpumpen och dess broar och slussar.

Han berättar skrattande att den största utmaningen med arbetet i parken var att det redan tidigt på morgnarna var fullt med barn i parken. Han kunde nöjt se hur det kom grupper med barn från både när och fjärran.

Han uppmanar föräldrar att ta sina barn till parken.

- Det är gratis, här finns skugga även soliga dagar och vatten för barnen att leka vid. Här finns mängder av inspiration för kreativ lek, säger Tor Svae och poängterar att tack vare biblioteket i parken så finns allt det som behövs för kreativ lek - leka, läsa, lära.

Järvastaden AB ser till att parken ständigt underhålls och utvecklas. Förbättringar görs hela tiden och nyheter dyker upp här och där.