Mitt i Järvastaden ligger Spegeldammsparken. Det är en park som Järvastaden AB har valt att bygga med stor omsorg och påkostade material långt före omkringliggande hus och mycket tidigare än vad som normalt sker. Vi gör detta för att parken och träden och växterna ska etableras och växa sig starkare innan alla bostäder blir klara runt omkring. Det kommer redan från första dag bli en plats för barnens lek och vuxnas avkoppling. Redan från inflyttningsdagen kan parken användas och njutas av.

Miljön kring parken kommer att bestå av tre delar, parken, torget och naturmarksparken. Parken är som sagt redan klar. Torget och naturmarksparken kommer anläggas så snart JM’s kvarter Solvändan förstigställs, preliminärt 2015.

De tre delarna beskrivs 2008 i gestaltningsprogrammet för Grönlingens detaljplan.
Läs mer här om de olika delarna här.

Ambitionerna var redan i gestaltningsprogrammet mycket höga och parkens innehåll skulle vara omfattande. Med gestaltningsprogrammet som underlag genomförde Järvastaden AB ett parallellt uppdrag 2010. Tre olika landskapsarkitekter bjöds in för att ta fram presentationer. Förslaget från Nivå landskapsarkitekter var det som vi föll för. Läs mer här ur deras presentation, där parken fortfarande gick under ”arbetsnamnet” Grönlingens park.

Spegeldammsparken projekterades till bygghandlingar tillsammans med Nivå landskapsarkitekter och Solna stad under 2011. Parken byggdes sommaren 2012 och invigdes av stadsbyggnadsnämndens ordförande i Solna, Anders Ekegren, 2 september samma år.
Läs hur Anders bloggade här.

Läs också hur landskapsarkitekterna på Nivå avslutade sitt invigningstal här.

Vi ville också bjuda staden och invånarna på ett konstverk. Tillsammans med konstkonsulten Cilla Jahn togs det fram närmare 10 förslag på olika konstverk. Med utgångspunkt från bl. a områdets identitet, historik och målgrupp valdes förslaget från Aline Magnusson. Hennes skulpturgrupp ”Ett minne från dåtid” med en bagge, en hund, tre lamm och sju får av brons monterades sommaren 2013. 1 september, nästan precis ett år efter att parken invigdes, kom Anders Ekegren tillbaka för med pompa och ståt avtäcka konstverket. Barnen i Järvastaden hade tidigare på året i en namntävling döpt djuren.

Vi hittade också denna invigningskväll en ytterligare perfekt användning av parken. Vi gjorde en utomhus-biosalong. I samarbete med Solna stads kulturförvaltning visade vi den franska mästerfilmen ”En oväntad vänskap”. Det var också ett mycket lyckat arrangemang som vi vill prova att upprepa kommande år.

Läs mer om invigningen och utomhusbion här.


Mer om Spegeldammsparken
Spegeldammsparken ska göras mer barnsäker

Dokumentärfilm om fårfamiljen i Spgegeldammsparken
Succé med invigning och utomhusbio
Ny familj i Spgegeldammsparken
Järvastadens grannområden - en bit kulturhistoria