Vårt ansvar för att utveckla och förvalta Järvastaden som barnens stadsdel förpliktigar. Som ett led i det så har vi byggt en konstfrusen isbana för barn och ungdomar. 


Sommartid är den en basketplan. Isbanan är öppen för allmänheten, såväl Järvastadsbor som besökare, och har inget inträde.

Den är obevakad så det är lämpligt att någon vuxen följer med barnen när de vill åka skridskor.

Isbanan är alltid öppen under vintertid men med undantag för service och underhåll.Se film från SkridskoDisko här >

 

För dig som vill veta mer
Mulle Meck
Isbana
Basketplan
Lekplatser