Varför finns en grupp får med en hund just här i Järvastaden? Jo, det beror helt på den kulturhistoria som vi lärt oss av grannområdet.

Rissne
som troligen tillkommit ur ordet Risig ö och som ligger i utkanten av Sundbyberg och tangerar mot Järvafältet med sitt miljonprogramsområde. Hela området längs med E 18 har en rik kulturgeografisk historia. Arkeologiska utgrävningar är genomförda. En offersten har återvänt till sin ursprungsplats i Rissne via Skansen. Rissne Gård med anor från 1650-talet och Drottning Kristina finns i området som utgör en central punkt.

Rissne kallas även för "Sveriges främste trädgård". Sundbybergs stad har värnat om småskaligheten i den arkitektoniska utformningen.


Hallonbergen, är närmast granne till Rissne. Som ordet antyder var det ett bergigt område med ovanligt fin jord i skrevorna, hallonen trivdes, varav namnet Hallonbergen. Under 1800-talet odlades tobak som var grunden för Ljunglöfs snus.


Ursvik beläget på andra sidan E 18 har varit och är ett naturområde, med en sägenomspunnen skog, som lär vara hälsosam att vistas i, därav alla motionärer. Stora delar av Ursvik har haft torparbebyggelse. Så sent som 1930  bedrevs jordbruk på Stora Ursviks gård, norr om Igelbäcken. Ursvik har varit bebyggt sedan 1600-talet. Under 1900-talet har militären ägt stora delar av Ursvik och använt det som övningsområde. Efter hand har en småskalig industri, kolonilotter och villabebyggelse vuxit fram och satt sin prägel. Namnet Ursvik har troligen med istiden att göra, då detta var en vik i havet.


Igelbäcken har ett klart och rent vatten. I bäcken återfinnes den gulbrunt fläckiga, bottenlevande grönlingen som lever på märlkräftor och kan bli uppemot 15 cm lång. Bäcken kommer att formas om och få hjälp med sitt bevarande av Sundbyberg och Solna stad och staten, då man befarar att bäcken påverkas av all ombyggnad i området. Världsnaturfonden värnar om Igelbäcken.


Överjärva gård har en historia som, beskriver en bosättning av människor under 3-400 talet. Under 1300-talet ägs Överjärva by av Klara kloster som var den största ägaren med sammanlagt 165 gårdar. Under Gustav Wasa konfiskeras marken från kyrkan och inlemmas i Kronans ägor. Under 1600-talet ägs gården av Magnus Gabriel de la Gardie som bygger sig ett slott vid Edsviken, Jakobsdals slott som år 1684 byter namnet till Ulriksdals slott. Övrig mark delades upp på två hemman och blev arrendegårdar. Idag är Överjärva gård en unik hembygdsinstitution som värnar det gamla hantverket och har som huvudambition att återställa samtliga byggnader på gården. Butiker, naturskolor, byggnadsvårds traditioner och kulturmiljöfrågor är de satsningarna man hoppas binda samman med Nationalstadsparken där gården får en central roll.


Ulriksdals slott med slottspark, Orangerie och en stor blomsteranläggning som idag blivit internationellt känd genom sina blomsterutställningar som öppnas på våren och som är ett måste för dagens intresserade människor. Under senrenässansen anlade man trädgårdar som egna solitärer med grottor, labyrinter och boskér. Ett exempel är Giardino Segreto, den hemliga trädgården vid slottets södra flygel. Under förbarock tog Magnus Gabriel de la Gardie hjälp av Jean de la Vallée, då de förenar slott och trädgård i s.k. parterrer. Ett nytt lusthus uppfördes på lusthuskullen. På en klippa återfinner vi Perseus i bly som ilar till hjälp för att rädda Andromeda som fångats av ett trehövdat djur. Under 1740-talet skapar hovararkitekten Hårleman den romantiska parken i rokoko och under 1800-talet ställs de nätdragande Morianerna ut vid Igelbäcken. Under Gustaf den VI Adolfs tid med hustrun Louise inköptes Carl Milles vildsvin ur Lord Melchiotts dödsbo i London. Vildsvinen ståtar i fonden vid allén framför slottet och påminner om kraft och mannamod.

I Järvastaden, Järva återfinnes namnet Järva under 1600-talet och betyder egentligen ”de som bor på en grusås”. Järvafältet tog sig namnet då det blev ett övningsfält för militärer 1905. Järvastaden beskrivs under 1700-talet som en idyllisk grönska. Gröna kullar, skogsmark, odlingsområde, hagar, betesmarker och ett litet torp som benämns bagartorpet. Järvastaden var under 1700-talet ett ödsligt område präglat av naturen. Vår hovskald Carl Michael Bellman har rört sig i området då han var gäst på Ulriksdal. Pastorala idyller, med får i hagar, söta herdinnor, sol, vattenblänk ur bäckar och hav är hans återkommande teman.

Och just därför bästa Järvastadsbor så har ni fått en fårskock som betar på dessa gröna kullar i detta gröna landskap med vattenblänk, nutidens herdar och herdinnor vandrar i denna moderna park.

Texten ovan är tagen ur det invigningstal som Cilla Jahn, konstregissör från byrån Artline, höll vid invigningen av konstverket i Spegeldammsparken, i september 2013.


Läs mer här >