De tre delarna beskrivs 2008 i gestaltningsprogrammet för Grönlingens detaljplan.

-    Målsättningen är att parken ska bli en väl fungerande stadsdelspark med närhet till kommunikationer, busshållsplatser samt affärsverksamhet. Med stora alléträd som omgärdar parken utgör den en visuell målpunkt i stadsdelen. Parken bör vara ett socialt och grönt rum för alla åldrar och årstider. Den bör fungera både som en informell mötesplats och utflyktsmål, det ska finnas plats för lek, spel, picknick, olika aktiviteter samt plats för stillhet och ro. Parken blir också ett kommunikationsstråk till torget, bussen, affärerna och knyter ihop de omkringliggande bostadskvarteren med esplanaden. Parken bör innehålla både klassiska delar från en stadspark med vackra paradplanteringar, grusade promenadstråk, praktfulla träd samt mer moderna tillägg i form av lekskulpturer, vattenkonst med mera. Det ska finnas en öppen generös gräsyta samt gärna mer kuperade rumsbildande delar. Inne i parken bör det finnas mindre rumsbildande trädgrupper, gärna olika karaktärsgivande arter. Parken bör även kompletteras med vackra perenn- samt lökplanteringar. Sittplatser med möbler av god kvalitet ska anordnas i skuggiga samt soliga lägen. Lekutrustning ska integreras i parken på ett naturligt sätt. Aktiviteter för både äldre och yngre såsom boulebana mm ska finnas. Möjlighet finns att tillsammans med Solna skapa en vattenspegel. Valda armaturer bör ges ett ljus som upplevs tryggt och säkert, en varierad belysning med ett varmt ljus, gärna med lägre armaturstolpar och markarmaturer.

-    Torget fungerar både som ett kommunikationsstråk mot esplanaden samt som ett traditionellt torg-rum med plats för caféer och torghandel. Genom dess placering nära stadsparken får den en extra attraktionskraft och tillsammans bildar de en mötespunkt centralt i stadsdelen. Torget ska ha en stadsmässig utformning med en sammanhängande markbeläggning som håller ihop rummet. Det ska vara möjligt att sitta ner utan att vara hänvisad till caféverksamheten.

-    Naturmarksparken binder samman torget med de omkringliggande bostadsområden, samt leder in naturmarken mot stadsdelsparken.