I Järvastaden har vi ett aktivt samarbete med Solna och Sundbyberg med målet att alltid kunna erbjuda de boende förskoleplats för sina barn i Järvastaden. Vi har bland annat på eget initiativ byggt en förskolelokal för ett föräldradrivet kooperativ, Lingontuvan. Även förskolan Ur och skur har Järvastaden byggt anpassade lokaler för.

Järvastaden AB har också renoverat en befintlig byggnad som nu bedrivs som kommunala Lottagatans förskola och framöver har vi fler intressanta projekt på gång för att bygga ut förskolekapaciteten i takt med att Järvastaden växer.

 

Förskolor och skolor i Järvastaden

 

Järvastaden AB har gett bort flera stora tomter till kommunen för förskolor och grundskolor.


Det finns flera grundskolor invid Järvastaden, Vittra har en skola strax i väster i Sundbyberg och Solna stad driver Ulriksdalsskolan och Ringens skola. Mitt i Järvastaden (vid nr 6 på kartan) ska en grundskola byggas som ska vara klar i augusti 2017.


Svenska kyrkan har en öppen förskola invid Spegeldammsparken. Det finns flera familjedaghem på Tunvägen och Bagartorpsringen, invid Järvastaden.


Platser anordnas i första hand i respektive kommun.

 

På kartbilden ovan är de befintliga och planerade förskolorna/skolorna utmärkta men det tillkommer även nya i takt med färdigställandet av bostäder.