I Järvastaden har vi ett aktivt samarbete med Solna och Sundbyberg med målet att alltid kunna erbjuda de boende förskoleplats för sina barn i Järvastaden. Vi har bland annat på eget initiativ byggt en förskolelokal för ett föräldradrivet kooperativ, Lingontuvan. Även förskolan Ur och skur har Järvastaden byggt anpassade lokaler för.

 

Järvastaden AB har också renoverat en befintlig byggnad som nu bedrivs som kommunala Lottagatans förskola och framöver har vi fler intressanta projekt på gång för att bygga ut förskolekapaciteten i takt med att Järvastaden växer.

 

Järvastaden AB har gett bort flera stora tomter till kommunen för förskolor och grundskolor.


Det finns flera grundskolor invid Järvastaden, Vittra har en skola strax i väster i Sundbyberg och Solna stad driver Ulriksdalsskolan och Ringens skola. Mitt i Järvastaden (vid nr 6 på kartan) ska en grundskola byggas som ska vara klar i augusti 2017.


Svenska kyrkan har en öppen förskola invid Spegeldammsparken. Det finns flera familjedaghem på Tunvägen och Bagartorpsringen, invid Järvastaden.


Platser anordnas i första hand i respektive kommun.

 

På kartbilden ovan är de befintliga och planerade förskolorna/skolorna utmärkta men det tillkommer även nya i takt med färdigställandet av bostäder.


Förklaring till markeringarna i kartan ovan:

 

Förskolor

1) Tunets förskola, drivs av Solna stad. Adress Fridensborgsvägen 8.

2) Lingontuvans förskola, föräldrakooperativ. Adress Mönstringsvägen 9.


3) Agnesbergs förskola, drivs av Pysslingen. Adress Tunvägen 39.


4) Lottagatans förskola (fd Gläntans förskola), drivs av Solna stad. Adress Lottagatan 2.


5) Sagolandets förskola, drivs av Solna stad. Adress Lottagatan 6.


6) RWF Järvastaden, Raoul Wallenbergskolan. Adress Fridensborgsvägen 100.


7) Förskolan I ur och skur, egen regi. Adress Honnörsgatan 11.


8) Västra Brotorps förskola, drivs av Sundbybergs stad. Adress Stövarvägen 9.


9) Ringens förskola (fd Bagartopsskolan), drivs av Solna stad. Adress Bagartorpsringen 20.

 

10) Förskolan Vittra i Brotorp. Drivs av Vittra, adress Boplatsvägen 1.

 

11) Fridensborgs förskola, drivs av Solna stad. Adress: Fridensborgsvägen 9.

 

13) I Ur och Skur förskola, egen regi, under byggnation, klar i början av 2016. Adress Fågelhundsvägen 1.


14) Igelbäckens förskola, drivs av Solna stad. Adress Igelbacken 2.


15) Svenska kyrkans öppna förskola. Adress Fridensborgsvägen 110.

 

Grundskolor

6) RWF Järvastaden, Raoul Wallenbergskolan. Adress Fridensborgsvägen 100.


9) Ringens skola, förskoleklass (fd Bagartopsskolan) drivs av Solna stad. Adress Bagartorpsringen 20.


10) Skolan Vittra i Brotorp åk 0-9. Drivs av Vittra. Adress Boplatsvägen 1.


12) Ulriksdalsskolan åk 0-9. Drivs av Solna stad. Adress Banmästargatan 3.

 

 

Läs mer om förskolor och skolor i Järvastaden

- Snart öppen förskola i Järvastaden

- En till I Ur och skur-förskola i Järvastaden

- Förskolan i I ur och skur i Järvastaden

- Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden

- När kommer beslut om ny skola i Järvastaden?

- Beslut om ny skola i Järvastaden

- Resultat av skolenkät 2014

- Resultat av skolenkät 2013

 


Solna
Sundbyberg