Den otroligt stora efterfrågan av bostäder i de båda kommunerna och i Järvastaden har medfört att det nu startas flera nya projekt. Söndagen 9 mars är det stor visningsdag i Järvastaden då det är säljstarter för hela fyra nya kvarter.


Delar ur styrelsen för Brf Nattsländan i Järvastaden. Från vänster: Nils-Erik Jonsson, Jonas Lindblom, Magnus Gauffin och Kristian Funk.Ännu en detaljplan för fler bostäder i Järvastaden, börjar ta form.Krossverksamheten bakom Jaktvillan upphör under försommaren 2014.Barnen från förskolan I ur och skur, i full färd med gymnastik på isbanan i Järvastaden.