Vi har tidigare berättat om arbeten och åtgärder som vi jobbar med för att öka säkerheten i trafiken i Järvastaden, läs mer här >

Nu har det blivit dags för inflyttning i det första Svanenmärkta huset i Stockholm, Skanskas projekt Liljekonvaljen i Järvastaden.

Byggnationen av brf Herrgården 1 på Brukshundsvägen 28 i Sundbyberg löper enligt tidsplan och nu är kompletterande markarbeten igång samt putsning av fasaden pågår för fullt.

Sundbybergs IK:s orienteringssektion har massor av aktiviteter för både stora och små. Vårens aktiviteter börjar kring påsk, lite olika för de olika aktiviteterna.

Vy från lokalgata i det planerade bostadskvarteret Grankällan i nordöstra Järvastaden. Illustration: ÅWL.

Byggnadsnämnden i Solna har under onsdagen 18 mars beslutat om samråd kring ny detaljplan för kvarteret Grankällan i Järvastaden.