Under året har en undersökning genomförts bland boende i Järvastaden med omnejd om vad de tycker om framväxten av stadsdelen. Av undersökningen framgår att de boende trivs väldigt bra i Järvastaden och beskriver sin stadsdel som mysig, lugn och familjevänlig.

Ännu ett år har susat förbi i vår stadsdel Järvastaden och 2015 är till ända. Nya restauranger har öppnat, vi har nu fler gym och en tandläkarpraktik runt hörnet.

Testa dina kunskaper om Järvastaden. Svara på frågorna nedan, facit hittar du här >

 

Grankällans detaljplan har varit föremål för samråd under våren 2015. Stadsbyggnadsförvaltningen har redovisat och kommenterat inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.