I själva Järvastaden finns inte några riktiga segelbåtar men vi har vi i alla fall två båtar. Det finns den lilla jollen i Jaktvillans trädgård som var på väg till återvinningscentralen för den har hål i botten. Vi räddade den för att ha som lekredskap för alla barn som kommer till trädgården alla årstider. Vi har Blåvattnet II förtöjd i en plaskdamm i Mulle Meck-parken. Också den är till för massor av lekande barn.

Även om vädret spelar oss spratt emellanåt är det onekligen så att våren är på väg. På väg är också många cyklister och är du en av dem vill du säkert se över din cykel inför vårens och sommarens turer.

Mulle Meck-parken besöks av väldigt många barn och slitaget är emellanåt stort. Originalet av den populära linbanan hade i höstas sett sina bästa dagar och höll på att förfalla helt. Så i vinter har det pågått ett arbete med att helt byta ut linbanan. Nu är alla detaljer på plats och det är nu fritt fram för åkturer.

Onsdag 1 mars godkände byggnadsnämnden i Solna bygglov för en ny förskola i Järvastaden. Den nya förskolan kommer att byggas i direkt anslutning till nya skolan och rymma 240 barn på 12 avdelningar.

Mark- och miljödomstolen i Nacka har avslagit överklagandena avseende detaljplanen för Grankällan. Dom meddelades den 30 januari 2017, domen skickades till såväl kommunen som de klagande. Överklagandefristen var tre veckor från domens datum. Igår, 20 februari, gick tiden ut för att överklaga.