Kommunstyrelsen i Solna har på möte 14 november beslutat att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fyra nya kvarter längs Järva skjutbaneväg i Järvastaden.

JM kommer nu starta byggnationen av kvarteret Åkerbäret. Åkerbäret som kommer bestå av 167 lägenheter om ett till sex rum kök.

Vintervädret kom lite väl tidigt i år kan många tycka. Inte barnen så klart, som fick göra snögubbar och nästan kunde pröva pulkabacken. Men alla vi som cyklar skulle nog helst behållit isfria vägar lite längre.

När det snöat rekordmycket i november så blir det fina förutsättningar för pulkaåkning i backen i Jaktvillans trädgård. Men antagligen gäller det att ta vara på chansen innan plusgrader kommer och tar bort allt kul.

Runt omkring och nära Järvastaden finns massor av natur bevarad, framförallt i Igelbäckens naturreservat. När vi bygger Järvastaden och gatorna mellan husen planterar vi många nya träd. På några platser har vi haft möjlighet att bevara befintliga träd och skogspartier. Alla lövträden, i reservatet, i skogspartierna och de nya som planteras i takt med att stadsdelen växer, skiftar nu i höst till en fantastisk färgexplosion.