Mulle Meck-parken anlades nästan samtidigt som vi började bygga Järvastaden. Den är inte riktigt tio år gammal men den har använts otroligt mycket och den slits och påverkas. Normalt brukar vi göra en översyn av parken och dess installationer varje vår och rusta det som behöver förbättras. Nu har vi efter en genomgång dock fått göra en extra insats under hösten. Flera av träkonstruktionerna ger vika och ytmaterial behöver ses över.

Ge dig själv tid för att stanna upp i vardagen. Fundera på vad som är viktigt för dig och vad som ger dig verklig livsglädje. Med vägledning av Mi Eriksson kan du få hjälp att finna ro mitt i vardagens puls.

Kommunfullmäktige i Solna stad antog detaljplanen för Grankällan i slutet på augusti. Efter det har två föreningar överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen. I avvaktan på vad domstolen kommer fram till gör vi fortsatt utredningsarbete.

I slutet av augusti antog kommunfullmäktige i Solna detaljplanen för Grankällan i Järvastaden. I området, som tidigare använts för bergbrytning, krossverksamhet och betongtillverkning, planeras för cirka 200 rad- och kedjehus i en småskalig bebyggelse med grönskande trädgårdar. Området är omgivet av Igelbäckens naturreservat på tre sidor och längst i väster ligger entrén till reservatet. Vi har pratat med arkitekterna bakom Grankällan.

Det är bara lite mer än en månad sen vi hade Food Festival i full sommarvärme i Järvastaden. Nu är hösten här med iskalla vindar.